Verlenging van de belastingaftrek voor verbouwing

Verlenging van de belastingaftrek voor verbouwing

Publicatiedatum : 28/02/2014

Met het wetsbesluit nr. 63 van 4 juni 2013 legt Italië de richtlijn 2010/31/EU ten uitvoer door de inhoud van het wetsbesluit nr. 192 van 19 augustus 2005 aan te passen. Het wetsbesluit is van toepassing met ingang van de dag na de publicatie in het Publicatieblad, te weten 6 juni 2013. Eén van de belangrijkste nieuwtjes van het wetsbesluit betreft de verlenging van de belastingaftrek voor de verbouwing (Art.16). De aftrek van de inkomstenbelasting voor kosten die worden gemaakt van 26 juni 2012 t/m 31 december 2013 wordt verhoogd naar 50% voor een maximaal bedrag van 96.000 euro per gebouw.

publicatiedatum: 28.02.2014

Met het wetsbesluit nr. 63 van 4 juni 2013 legt Italië de richtlijn 2010/31/EU ten uitvoer door de inhoud van het wetsbesluit nr. 192 van 19 augustus 2005 aan te passen. Het wetsbesluit is van toepassing met ingang van de dag na de publicatie in het Publicatieblad, te weten 6 juni 2013.

Eén van de belangrijkste nieuwtjes van het wetsbesluit betreft de verlenging van de belastingaftrek voor de verbouwing (Art.16). De aftrek van de inkomstenbelasting voor kosten die worden gemaakt van 26 juni 2012 t/m 31 december 2013 wordt verhoogd naar 50% voor een maximaal bedrag van 96.000 euro per gebouw.

Onder de voorziene werkzaamheden valt tevens de vervanging van klimaatbeheersingsinstallaties door installaties met warmtepomp. Gegarandeerde minimum efficiëntiewaarden van de machines zijn niet vereist, zoals echter wel het geval was voor energetische aanpassingen.

Iedereen die wel of niet binnen de staatsgrenzen woont en inkomstenbelasting betaalt heeft recht op de belastingaftrek van de verbouwingskosten. De belastingaftrek wordt opgedeeld in tien constante jaarlijkse en identieke bedragen in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt en het daaropvolgende jaar

Energetische aanpassingen (art.14): het wetsbesluit 63/2013 bepaalt dat de kosten voor de vervanging van verwarmingsinstallaties door hoge-efficiëntie warmtepompen en geothermische installaties met een lage enthalpie en de kosten voor de vervanging van traditionele boilers door boilers met warmtepomp voor de productie van warm tapwater geen recht op het belastingvoordeel van 65% bieden.

Waarschijnlijk zullen warmtepompen vanaf augustus 2013 recht hebben op de bonus van 65% dankzij een amendement van de regering, waarvoor fondsen die bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling ter beschikking zijn gesteld, zullen worden gebruikt.

Bronnen:
Belastingkantoor

Sitemap